A mine is a dark, uninviting, and sometimes dangerous place’

In een mijn is het niet prettig. Toch houdt Microsoft-onderzoeker Usama Fayyad er wel van om het delven naar data in een datamine te vergelijken met het graven in een echte mijn. Hij definieert datamining als het zoeken naar juwelen can waardevolle informative in de Bergen van data die opgeslangen zijn in commerciele, publieke, wetenschappelijke en zelfs persoonlijke databases. Doordat deze databases groeien in omvang, dimensionaliteit en complexiteit is het een grotw uidaging om er bruikbare patronen van informative uit te halen. Deze patronen kunnen gebruikt worden voor betrouwbare beslissings ondersteuning, om te voorspellen of om interessan …

Source: informatie

PDF

Leave a Reply